COOKBOOK

Vegetable Salad

Vegetable Salad

【用料】1人份芥末酱油沙拉汁

紫甘蓝、核桃碎                                  适量

苹果片                                               1/4个

芥末酱油沙拉汁                                 适量

【做法】

①将紫甘蓝切成细丝,苹果切片混合后拜入盘中。

②撒适量核桃碎,浇上芥末酱油沙拉汁即可。